SKL logo gebouwen KBC Leuven nieuw
Senioren
KBC
kring
Leuven
Trefpunt
oktober
2018


Welkom op de website van de Senioren KBC kring Leuven

Senioren KBC kring Leuven werd opgericht op 1 januari 2011. De vereniging is een fusie, enerzijds tussen de Kring van Gepensioneerden KB Groep Leuven, opgericht op 1 juli 1975, en anderzijds de KBC Veteranen, opgericht op 1 januari 2008. De KBC Veteranen zelf is een fusie tussen enerzijds de Veteranenclub KBC Verzekeringen, opgericht op 1 april 1948 onder de naam Veteranenclub ABB en anderzijds de Koninklijke Veteranenclub KBC (ex Cera), opgericht in 1917. De SKL is een feitelijke vereniging zonder rechtspersoonlijkheid.

De vereniging heeft tot doel de verbondenheid tussen de leden levendig te houden en te verstevigen en bij te dragen tot de verwezenlijking van hun morele, sociale en culturele belangen. De vereniging kan tevens occasionele medewerking verlenen aan acties opgezet door de VZW Sociaal Fonds KBC ten voordele van de gepensioneerden van de KBC-groep.

Kunnen als lid aanvaard worden met volwaardig of met beperkt lidmaatschap :

Wie suggesties, bemerkingen en/of voorstellen heeft, neemt contact op met één van de bestuursleden

Lid worden van SKL kan door bijgaand aansluitingsformulier in te vullen en te verzenden


U bent onze 1500e bezoeker.