Corona

WAT MET DE GEPLANDE ACTIVITEITEN?

Goede vrienden van SKL,

We zijn in oorlog met een onzichtbare vijand, dixit president Macron. Onze overheid neemt dan ook tot op heden ongeziene maatregelen om het corona virus binnen de perken te houden en hopelijk zo spoedig mogelijk te verdrijven. Ook wij zijn bezorgd om de gezondheid en de veiligheid van onze leden. Ondanks dat we niet weten hoelang deze crisissituatie zal aanhouden, zijn we toch genoodzaakt om al vooruit te kijken en beslissingen te treffen over de aangekondigde activiteiten van de komende weken en maanden.

In het licht van dit alles hebben we met ons bestuur volgende beslissingen genomen:

BERICHTGEVING

Voorlopig geven we geen Gazetje meer uit, maar houden we onze leden op de hoogte met spoedberichten (online en op papier) om kort op de bal te kunnen spelen.

WANDELINGEN

De wandelingen van 2 april (Waanrode) en 7 mei (Tielt Winge) worden afgelast. De ontbijtwandeling met ontbijtbuffet in Hof Ter Venne van 5 juni wordt verschoven naar donderdag 3 september. Indien op 5 juni de toestand toch opnieuw genormaliseerd zou zijn, laten we tijdig weten waar de wandeling van die dag (5 juni) zal plaats hebben.

PETANQUE

Geen petanque op maandagen 6 en 20 april. Evenmin op maandagen 11 en (voorlopig?) 25 mei.

DE EHBO LEZING

Deze ledenvergadering van 23 april wordt geannuleerd.

DE UITSTAP NAAR BRUSSEL

Deze uitstappen van 5 en 14 mei worden veiligheidshalve ook afgelast. We bekijken nog of we deze naar volgend jaar kunnen verplaatsen.

DE FIETSTOCHTEN

De fietstocht van 24 april in Rotselaar wordt alvast geannuleerd. Deze van 29 mei houden we voorlopig in beraad.

Wie voor de EHBO lezing en de uitstappen naar Brussel al een betaling zou hebben gedaan via de betaalkalender, vergeet niet deze naar de vuilbak te verwijzen, teneinde onze kassier een terug storting te besparen !!!!

De huidige crisis heeft een enorme weerslag op ons dagelijks leven. Radio- en Tv-berichten brengen alleen maar leed en somberheid in onze huiskamer. Thuisblijven ligt niet in onze aard, maar toch moet het nu even. We kunnen ons dus best voorstellen dat sommigen onder ons het heel moeilijk hebben en dit geldt vooral voor mensen zonder partner. Misschien elkaar eens opbellen met een opbeurend woordje?

Ook wij van het bestuur willen ons niet gewonnen geven en denken reeds aan activiteiten voor 2021 in de hoop dat dit alles dan tot het verleden behoort.

Hou jullie kloek en corona vrij en tot volgend bericht.

Het Bestuur