SKL logo gebouwen KBC Leuven
Senioren
KBC
kring
Leuven


Betaalkalender

Activiteit Datum Bedrag betalen van betalen tot code
Back to the fifties 13 feb 5 euro 20 jan 7 feb 713
Bowling 27 feb 6 euro 3 feb 21 feb 757
Lunch Dansant 13 maa 52 euro 17 feb 6 maa 732

Welkom op de website van de Senioren KBC kring Leuven

Senioren KBC kring Leuven werd opgericht op 1 januari 2011. De vereniging is een fusie, enerzijds tussen de Kring van Gepensioneerden KB Groep Leuven, opgericht op 1 juli 1975, en anderzijds de KBC Veteranen, opgericht op 1 januari 2008. De KBC Veteranen zelf is een fusie tussen enerzijds de Veteranenclub KBC Verzekeringen, opgericht op 1 april 1948 onder de naam Veteranenclub ABB en anderzijds de Koninklijke Veteranenclub KBC (ex Cera), opgericht in 1917. De SKL is een feitelijke vereniging zonder rechtspersoonlijkheid.

De vereniging heeft tot doel de verbondenheid tussen de leden levendig te houden en te verstevigen en bij te dragen tot de verwezenlijking van hun morele, sociale en culturele belangen. De vereniging kan tevens occasionele medewerking verlenen aan acties opgezet door de VZW Sociaal Fonds KBC ten voordele van de gepensioneerden van de KBC-groep.

Kunnen als lid aanvaard worden met volwaardig of met beperkt lidmaatschap :

  • de gewezen personeelsleden van de KBC-groep die daar hun loopbaan beëindigen via pensionering of via een overgangsregeling naar de pensionering toe
  • de weduwen/weduwnaars van overleden gepensioneerden van de KBC-groep
  • de weduwen/weduwnaars van in actieve dienst overleden personeelsleden van de KBC-groep
  • de ex-personeelsleden van KBC Verzekeringen op pensioen vóór 1 januari 2007 voor zover ze op 1 januari 2010 lid waren van de KBC Veteranen

Wie suggesties, bemerkingen en/of voorstellen heeft, neemt contact op met één van de bestuursleden

Lid worden van SKL kan door bijgaand aansluitingsformulier in te vullen en te verzenden